Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

Firma SUMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. realizuje projekt w ramach  poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.03.03-14-0121/17-00
Nazwa projektu: Promocja oferty produktowej SUMI szansą na wzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

sumi_dofinansowanie


UE
dotacje eu

Copyright ©1988-2020 Sumi. All rights reserved.

Tworzenie stron www Veden.pl