Ogłoszenie przetargowe

Zamawiający:

SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek  A. Krzanowski Sp. J.

Ul. Drobiarska 35

05-070 Sulejówek

Tel. 22 783 30 23

Fax: 22 783 30 25

E-mail: sumi@sumi.com.pl

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na kompleksową obsługę związaną z udziałem naszej firmy w targach MEDICA w dniach 14-17 listopad 2016 Dusseldorf, Niemcy

 

Projekt realizowany będzie w ramach programu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 POIR

 

A. Oferta musi uwzględniać:

  1. Zabudowa powierzchni wystawienniczej : projekt + realizacja stoiska ( montaż, demontaż )

Wytyczne do projektowania stoiska

– stoisko narożne o wymiarach 4m x 5m, razem 20 m2

– w tym zaplecze ok. 2m2 z wyposażeniem ( regał lub półki wiszące, lodówka,  ekspres do kawy + serwis do kawy, czajnik, 1 kosz na śmieci, 1 wieszak na ubrania), zamykane na klucz

– preferowany sposób ekspozycji wyrobów: podświetlone szklane gabloty / witryny

– lada z zamykaną szafką

– panel fryzowy z LOGO

– panele podłogowe, ew. wykładzina dywanowa

– 2 stoliki

– 8 krzeseł + 2 składane

– hoker

  1. Usługi w zakresie obsługi technicznej ( podłączenie prądu, oświetlenie )
  2. Transport eksponatów i materiałów reklamowych

 

* wszelkie materiały np. logo, zdjęcia mogą być wysłane e-mailem na życzenie

Dodatkowych informacji udziela Beata Pietruszka tel. 22 783 30 23 wew. 124, bpietruszka@sumi.com.pl

 

B. Oferta winna być sporządzona na papierze firmowym i podpisana przez oferenta.

 

 

C. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bpietruszka@sumi.com.pl . Ostateczny termin 23 wrzesień 2016 godz. 12.00

 

D. Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu tygodnia od daty składania ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

E. Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę i adres oferenta
  2. Datę sporządzenia oferty
  3. Kosztorys obejmujący wszystkie wyszczególnione wymagania
  4. Cenę końcową netto i brutto
  5. Warunki płatności
  6. Okres ważności oferty

F.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

 

 

LPNazwaWaga – ilość punktów
1Cena brutto70
2Funkcjonalność i estetyka stoiska30
3Razem100

 

G. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o powyższe kryteria i podpisze umowę z wybranym oferentem.

 

 

 

Sulejówek, 29.08.2016


UE
dotacje eu

Copyright ©1988-2020 Sumi. All rights reserved.

Tworzenie stron www Veden.pl